Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie warsztatu blacharskiego dla samochodów osobowych na działce nr 22 położonej w Balcarzowicach, gm. Ujazd

Strona archiwalna

 


RG OŚ 7632/7/2010                                                                      Ujazd, dnia 15.03.2011r.
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia polegającego na:
„budowie warsztatu blacharskiego dla samochodów osobowych na działce
nr 22 położonej w Balcarzowicach, gm. Ujazd”
 
Urząd Miejski w Ujeździe ul. Sławięcicka 19 zawiadamia, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa warsztatu blacharskiego dla samochodów osobowych na działce nr 22, położonej w Balcarzowicach gm. Ujazd”
Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Referacie Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej tut. Urzędu,  pok. nr 11, w godzinach pracy Urzędu tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma. Zawiadomienie podano do publicznej wiadomości od dnia 15.03.2011r. do 22.03.2011r.
 
 
          Burmistrz Ujazdu
                                                                                                                      Tadeusz Kauch
 
                                                                                                                    
Otrzymują za doręczeniem pocztowym i osoby wymienione
w załączniku nr 1 do niniejszego zawiadomienia:
 
1. Maria Klyszcz
2. Rafał Klyszcz
3. A.a
 
 
Podmiot udostępniający: Ref. Ochr. Śr.
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Iwona Warzecha
Data wytworzenia: 2011-03-15