Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wydanej decyzji RG OŚ 7632-7/10

Strona archiwalna

 


 

RG OŚ 7632-7/10                                                                                                              Ujazd, dnia 30.03.2011r.
 
 
 
 
I N F O R M A C J A
o wydanej decyzji Nr RG OŚ 7632-7/10 z dnia 30.03.2011 roku
 
 
 
Burmistrz Ujazdu działając na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)zawiadamia, że w dniu 30.03.2011 r. na wniosek Pani Marii i Rafała Klyszcz zam. Balcarzowice, przy ul. Zielonej 4, wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na:
 
„Budowie warsztatu blacharskiego dla samochodów osobowych
na działce nr 22; położonej w Balcarzowicach, gm. Ujazd”.
 
 
            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd w pokoju nr 11 w godzinach od 8.00 do 14.00 w dniach urzędowania.
 
 
                                                                                                         
                                                                                                                                                                       Burmistrz Ujazd
                                                                                                                                                                       Tadeusz Kauch
 
                                              
                                                                                             
Okres publikacji: od 30-03-2011  do 13-04-2011
 


 

Podmiot udostępniający: Ref,. Ochr. Śr.
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Iwona Warzecha
Data wytworzenia: 2011-03-30