Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

INFORMACJA o wydanej decyzji - Komora przeładunkowa farmaceutyczna.

Strona archiwalna

 


 

RG.OŚ.6220.4.2011                                                                       Ujazd, dnia 8 czerwca 2011r.
 
 
 
 
 
I N F O R M A C J A
o wydanej decyzji Nr RG.OŚ.6220.4.2011 z dnia 8 czerwca 2011 roku
 
 
 
Burmistrz Ujazdu działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)
zawiadamia, że w dniu 8 czerwca 2011 roku na wniosekFirmy FM Polska Sp. z o.o. 96-320 Mszczonów ul. Ługowa 30 wydana została decyzja dla przedsięwzięcia pn.:  „Komora przeładunkowa farmaceutyczna”.
 
            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w terminie od 8 czerwca 2011 roku do 22 czerwca 2011 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd w pokoju nr 11 w godzinach od 8.00 do 14.00 w dniach urzędowania.
 
 
                                                                                             
 
Burmistrz Ujazdu    
Tadeusz KauchPodmiot udostępniający: Ref. Ochr. Śr.
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Iwona Warzecha
Data wytworzenia: 2011-06-08