Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAWIADOMIENIE stron o wydanym postanowieniu- Budowa sortowni warzyw wraz z chłodnią i adaptacją istniejących hal magazynowych na przechowalnię warzyw.

Strona archiwalna

 


 

RG.OŚ.6220.2.2011                                                              Ujazd, dnia 9 czerwca 2011r.
 
 
ZAWIADOMIENIE
stron o wydaniu postanowienia
 
Zawiadamiam, że tut. organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na„Budowie sortowni warzyw wraz z chłodnią i adaptacją istniejących hal magazynowych  na przechowalnię warzyw” w miejscowości Olszowa - Księży Las 1wszczętego na wniosek  z dnia08.04.2011 roku Grupy Producentów Owoców i Warzyw Księży Las Sp. z o.o. Olszowa, Księży Las 1
wydał
postanowienie nr RG.OŚ.6220.2.2011 z dnia 9 czerwca 2011 roku o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił zakres raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.  
 
Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów.
            W związku z powyższym w terminie 7 dni, strony mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz mogą się z nimi zapoznać w Referacie Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19 , 47-143 Ujazd w pokoju nr 11, od poniedziałku do piątku od 8.00 do14.00 .
 
Okres publikacji zawiadomienia: od dnia 09.06.2011 r. do 16.06.2011 r.
na stronie internetowej BIP: www.bip.ujazd.pl Ochrona Środowiska.
 
 
 
 
                                                                                                                      Burmistrz Ujazdu
                                                                                                                      Tadeusz Kauch
 
 


 

Podmiot udostępniający: Ref. Ochr. Śr.
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Iwona Warzecha
Data wytworzenia: 2011-06-09