Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ?Budowie stacji obsługi samochodów ciężarowych w Olszowej, gm. Ujazd?

Strona archiwalna

 


 

RG OŚ 7632/2/2010                                                           Ujazd, dnia 14 lipca 2011r.
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
„Budowie stacji obsługi samochodów ciężarowych w Olszowej, gm. Ujazd”
Urząd Miejski w Ujeździe ul. Sławięcicka 19 zawiadamia, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji obsługi samochodów ciężarowych w Olszowej, gm. Ujazd”.
 
Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Referacie Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Działalności Gospodarczej tut. Urzędu,  pok. nr 11, w godzinach pracy Urzędu tj.: od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 - 14.00, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.
                                                                                 
Zawiadomienie podano do publicznej wiadomości od dnia 14.07.2011r. do 21.07.2011r.
 
 
Burmistrz Ujazdu
                                                                                                          Tadeusz Kauch
 
                                                                                                         
Otrzymują za doręczeniem pocztowym:
1. Firma „WW Wanicki” Sp. z o.o.
2. Wanicki Wiesław i Krystyna – właściciele dz. o nr ew. 29/19, 31/18
3. Proksza Elżbieta - właściciel dz. o nr ew. 30/17
4. Zielonka Stefan i Grażyna- właściciele dz. o nr ew. 32/19
5. Moj Halina – właściciel dz. o nr ew. 28/16
6. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – właściciel dz. o nr ew. 28/6, 29/8, 30/6, 31/6, 32/6
7. Gmina Ujazd – właściciel dz. o nr ew. 309
 
Podanie informacji do publicznej wiadomości:
8. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu www.bip.ujazd.pl
9. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ujeździe
10. Miejsce realizacji inwestycji- sołtys wsi Olszowa
11.A.a.
 
  

Podmiot udostępniający: Ref. Ochr. Śr.
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Iwona Warzecha
Data wytworzenia: 2011-07-14