Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wydanej decyzji- Budowa stacji obsługi samochodów ciężarowych w Olszowej, gm. Ujazd.

Strona archiwalna

 


 

RG OŚ 7632/2/2010                                                                Ujazd, dnia 02 sierpnia 2011r.
 
 
 
 
I N F O R M A C J A
o wydanej decyzji Nr RG OŚ 7632/2/2010 z dnia 29 lipca 2011 roku
 
 
Burmistrz Ujazdu działając na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 29 lipca 2011 r. na wniosek firmy „WW Wanicki” Sp. z o.o. 36-071 Trzciana 162, wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na:
 
„Budowie stacji obsługi samochodów ciężarowych w Olszowej, gm. Ujazd”
 
            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd w pokoju nr 11 w godzinach od 8.00 do 14.00 w dniach urzędowania.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Okres publikacji: od 02-08-2011  do 16-08-2011
                                    Z up. Burmistrza  
                                      Karolina Gorzelnik
                                         Kierownik referatu
 
 
Podmiot udostępniający: Ref. Ochr. Śr.
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Iwona Warzecha
Data wytworzenia: 2011-08-02