Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa sortowni warzyw wraz z chłodnią i adaptacją istniejących hal magazynowych na przechowalnię warzyw w miejscowości Olszowa - Księży Las 1

Strona archiwalna

 


 


 

RG.OŚ.6220.2.2011                                                                                                         Ujazd, dnia 19 sierpnia 2011r.
 
 
ZAWIADOMIENIE

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sortowni warzyw wraz z chłodnią i adaptacją istniejących hal magazynowych na przechowalnię warzyw” 
w miejscowości Olszowa - Księży Las 1.
 
Urząd Miejski w Ujeździe ul. Sławięcicka 19 zawiadamia, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na„Budowie sortowni warzyw wraz z chłodnią i adaptacją istniejących hal magazynowych na przechowalnię warzyw”w miejscowości Olszowa - Księży Las 1.
Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Referacie Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej tut. Urzędu,  pok. nr 11, w godzinach pracy Urzędu tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.
                                                                                             
Zawiadomienie podano do publicznej wiadomości od dnia 19.08.2011r. do 26.08.2011r.
 
                                                                                                          Burmistrz Ujazdu
                                                                                                          Tadeusz Kauch
 
 
Otrzymują za doręczeniem pocztowym:
1. Grupa Producentów Owoców i Warzyw       
    Olszowa - Księży Las 1
2. Aleksander Materla
3. Joanna Materla
4. Gmina Ujazd 
5. Wspólnota Mieszkaniowa Księży Las 7/3
6. Wspólnota Mieszkaniowa Księży Las 4
7. Teresa Podolska – Sołtys wsi Olszowa
8. Tablica ogłoszeń – UM. Ujazd
9. INTERNET- www.bip.ujazd.pl
10. A/a
 


 

Podmiot udostępniający: Ref. Ochr. Śr.
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:  Iwona Warzecha
Data wytworzenia:  2011-08-19