Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wydanej decyzji - Budowa sortowni warzyw wraz z chłodnią i adaptacją istnejących hal magazynowych na przechowalnię warzyw w miejscwości Olszowa-Księży Las

Strona archiwalna

 


 

RG.OŚ.6220.2.2011                                                                Ujazd, dnia 12 wrzesień 2011r.
 
 
  
I N F O R M A C J A
o wydanej decyzji Nr RG.OŚ.6220.2.2011 z dnia 12 września 2011 roku
 
 
Burmistrz Ujazdu działając na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 12.09.2011 r. na wniosek Grupy Producentów Owoców i Warzyw Księży Las Sp. z o.o. Olszowa, Księży Las 1, wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na:
 
„Budowie sortowni warzyw wraz z chłodnią i adaptacją istniejących hal magazynowych na przechowalnię warzyw” w miejscowości Olszowa - Księży Las.
 
 
            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd w pokoju nr 11 w godzinach od 8.00 do 14.00 w dniach urzędowania.
                                                                                               
                                                                                                         Burmistrz Ujazdu
                                                                                                         Tadeusz Kauch
                                                                                             
Okres publikacji:od 12-09-2011 r.  do 26-09-2011 r.
 
Podmiot udostępniający: Ref. Ochr. Śr.
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Iwona Warzecha
Data wytworzenia: 2011-09-12