Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia-RG.OŚ.6220.6.2011 z dnia 7 października 2011r.

Strona archiwalna

 

RG.OŚ.6220.6.2011                                                              Ujazd, dnia 7 października 2011r.
 
 
ZAWIADOMIENIE
stron o wydaniu postanowienia
 
Zawiadamiam, że tut. organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego nabudowie „Elektrowni wiatrowej o mocy 600kW oraz odcinka przyłączeniowej linii elektroenergetycznej na działce nr 305/5; położonej w Księżym Lesie, obręb Olszowa, k.m. 4”, wszczętego na wniosek  z dnia 27.11.2009 roku firmy „Agrocentrum” Sp. z o.o. Olszowa - Księży Las 1
wydał
postanowienie nr RG.OŚ.6220.6.2011 z dnia 7 października 2011roku o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił zakres raportu  oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. 
 
Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów.
            W związku z powyższym w terminie 7 dni, strony mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz mogą się z nimi zapoznać w Referacie Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19 , 47-143 Ujazd w pokoju nr 11, od poniedziałku do piątku od 8.00 do14.00 .
 
Okres publikacji zawiadomienia: od dnia 07.10.2011 r. do 14.10.2011 r.
na stronie internetowej BIP: www.bip.ujazd.pl Ochrona Środowiska.
 
 
 
 
                                                                                   Burmistrz Ujazdu
                                                                                   Tadeusz Kauch
 
 
 
 

Podmiot udostępniający: Ref. Ochr. Śr.
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Iwona Warzecha
Data wytworzenia: 2011-10-07