Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji- Budowa zakładu produkującego firmy Polmag w Olszowej.

Strona archiwalna

 


 

RG.OŚ.6220.5.2011                                                               Ujazd, dnia 17 października 2011r.
 
 
ZAWIADOMIENIE

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa zakładu produkcyjnego firmy Polmag w Olszowej”.
 
 
Urząd Miejski w Ujeździe ul. Sławięcicka 19 zawiadamia, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Budowa zakładu produkcyjnego firmy Polmag w Olszowej”.
Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Referacie Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej tut. Urzędu,  pok. nr 11, w godzinach pracy Urzędu tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.
                                                                                        
Zawiadomienie podano do publicznej wiadomości od dnia 17.10.2011r. do 24.10.2011r.
 
                                                                                                          Burmistrz Ujazdu
                                                                                                          Tadeusz Kauch
 
 
 
Otrzymują strony za doręczeniem pocztowym:
1.      Przedsiębiorstwo Doradczo-Usługowe „Ochrona Środowiska” Roman Gałoński 
  1. DETRUCK RENTAL Sp. z o.o. –wł. działek o nr ew. 51/14, 51/12, 52/11, 50/13
  2. Mainka Irena i Konrad– wł. działki o nr ew. 52/9
  3. ARDAGH INVESTMENTS Sp. z o.o.- wł. działek o nr ew. 50/10, 51/11, 52/8
  4. Ciecior Teresa – wł.     działki o nr ew. 50/11
  5. HABA BETON Sp. z o.o. – wł. działki o nr ew. 319
  6. Gmina Ujazd - wł. działek o nr ew. 309, 312
  7. Teresa Podolska – Sołtys wsi Olszowa
  8. Tablica ogłoszeń – UM. Ujazd
  9. INTERNET- www.bip.ujazd.pl
  10.  A/a
 
  

Podmiot udostępniający: Ref. Ochr. Śr.
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Iwona Warzecha
Data wytworzenia: 2011-10-17