Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia RG.OŚ.6220.7.2011

Strona archiwalna

 

RG.OŚ.6220.7.2011                                                              Ujazd, dnia 19 października 2011r.
 
 
ZAWIADOMIENIE
stron o wydaniu postanowienia
 
Zawiadamiam, że tut. organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa czyszczalni, sortowni i zaprawialni nasion zbóż wraz z wymianą linii technologicznej na nowoczesną w miejscowości Księży Las 1” przewidzianego do realizacji na działce o nr ew. 288/15 w miejscowości Olszowa, wszczętego na wniosek z dnia 12.09.2011 roku (data wpływu: 15.09.2011r.) firmy Nasiona Księży Las Sp. z o.o. Olszowa-Księży Las 1, 47-100 Strzelce Opolskie
wydał
postanowienie nr RG.OŚ.6220.7.2011 z dnia 19 października 2011 roku o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów.
            W związku z powyższym w terminie 7 dni, strony mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz mogą się z nimi zapoznać w Referacie Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd w pokoju nr 11, od poniedziałku do piątku od 8.00 do14.00.
 
Okres publikacji zawiadomienia: od dnia 19.10.2011 r. do 26.10.2011 r.
na stronie internetowej BIP: www.bip.ujazd.pl Ochrona Środowiska.
 
 
 
 
                                                                                               Burmistrz Ujazdu
                                                                                               Tadeusz Kauch
 
 

Podmiot udostępniający: Ref. Gos. Gr. Ochr. Śr. Rol. i Dział. Gosp.
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Iwona Warzecha
Data wytworzenia: 2011-10-19