Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie w sprawie wydania decyzcji - Przebudowa czyszczalni, sortowni i zaprawialni nasion zbóż wraz z wymianą linii technologicznej na nowoczesną w miejscowości Księży Las 1

Strona archiwalna

 

RG.OŚ.6220.7.2011                                                                                           Ujazd, dnia 2 listopada 2011r.
 
 
ZAWIADOMIENIE

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
Przebudowa czyszczalni, sortowni i zaprawialni nasion zbóż wraz z wymianą linii technologicznej na nowoczesną w miejscowości Księży Las 1.”
 
 
Urząd Miejski w Ujeździe ul. Sławięcicka 19 zawiadamia, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:Przebudowa czyszczalni, sortowni i zaprawialni nasion zbóż wraz z wymianą linii technologicznej na nowoczesną w miejscowości Księży Las 1.”
 
Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Referacie Gospodarki Gruntami,Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej tut. Urzędu,  pok. nr 11, w godzinach pracy Urzędu tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.
 
 
                                                                                             
Zawiadomienie podano do publicznej wiadomości od dnia 02.11.2011r. do 09.11.2011r.
 
                                                                                                                      Burmistrz Ujazdu                      
                                                                                                                      Tadeusz Kauch
                                                                      
 
 
Otrzymują strony za doręczeniem pocztowym:
1. Nasiona Księży Las Sp. z o.o.      
    Olszowa - Księży Las 1, 47-100 Strzelce Opolskie
2. Aleksander Materla   
3. Joanna Materla   
4. Grupa Producentów Owoców i Warzyw  
5. Wspólnota Mieszkaniowa Księży Las 7/3
6. Wspólnota Mieszkaniowa Księży Las 4
 
Podanie informacji do publicznej wiadomości:
1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu www.bip.ujazd.pl
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ujeździe.
3. Miejsce realizacji inwestycji- sołtys wsi Olszowa
   4. A.a.
 

Podmiot udostępniający: Ref. Gosp.Gr Ochr. Śr. Rol. i Dział. Gosp.
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Iwona Warzecha
Data wytworzenia: 2011-11-02