Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wydanej decyzji - Przebudowa czyszczalni, sortowni i zaprawialni nasion zbóż wraz z wymianą linii technologicznej na nowoczesną w miejscowości Księży Las 1.

Strona archiwalna

 


RG.OŚ.6220.7.2011                                                               Ujazd, dnia 17 listopada 2011r.
 
 
 
 
 
I N F O R M A C J A
o wydanej decyzji Nr RG.OŚ.6220.7.2011 z dnia 17 listopada 2011 roku
 
 
 
Burmistrz Ujazdu działając na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 17 listopada 2011 r. na wniosek firmy Nasiona Księży Las Sp. z o.o. Olszowa-Księży Las 1,47-100 Strzelce Opolskie, wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.:
 
Przebudowa czyszczalni, sortowni i zaprawialni nasion zbóż
wraz z wymianą linii technologicznej na nowoczesną w miejscowości Księży Las 1.”
 
            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd w pokoju nr 11 w godzinach od 8.00 do 14.00 w dniach urzędowania.
 
 
                                                                                                          Burmistrz Ujazdu
                                                                                                          Tadeusz Kauch
                                                                                                           
 
                                              
                                                                                             
Okres publikacji:od 17-11-2011 r.  do 08-12-2011 r.
  

Podmiot udostępniający: Ref. Gosp. Gr. Ochr. Śr., Rol. i Dział. Gosp.
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Iwona Warzecha
Data wytworzenia: 2011-11-17