Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie stron o wydanym postanowieniu - Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Zimna Wódka przysiółek Buczki.

Strona archiwalna

 

RG.6220.1.2012                                                                           Ujazd, dnia 14 marca 2012r.
 
 
ZAWIADOMIENIE
stron o wydaniu postanowienia
 
Zawiadamiam, że tut. organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Zimna Wódka przysiółek Buczki” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ew.250/6, 250/7, 704/2, 99/4, 103, 112/5, 113/5, 116/5, 117/2, 119, 131, 122, 126, 127, 129, 128, 132, 130, obręb Zimna Wódka wszczętego na wniosek z dnia25.01.2012 roku Pana Jerzego Pięta pełnomocnika Gminy Ujazd,
wydał
postanowienie nrRG.6220.1.2012 z dnia 14 marca 2012 rokuo odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów.
            W związku z powyższym w terminie 7 dni, strony mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz mogą się z nimi zapoznać w Referacie Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd w pokoju nr 11, od poniedziałku do piątku od 8.00 do14.00.
 
Okres publikacji zawiadomienia: od dnia 14.03.2012 r. do 21.03.2012 r.
na stronie internetowej BIP: www.bip.ujazd.pl Ochrona Środowiska.
 
 
                                                                                               
 
 
                                                                                                          Burmistrz Ujazdu
                                                                                                          Tadeusz Kauch
 

Podmiot udostępniający: Ref. Gosp. Gr. Ochr. Śr. Rol. i Dział. Gosp.
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Iwona Warzecha
Data wytworzenia: 2012-03-14