Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie w sprawie wydania decyzcji - Budowa kanalziacji sanitarnej dla wsi Zimna Wódka przysiółek Buczki.`

Strona archiwalna

 

RG.6220.1.2012                                                                        Ujazd, dnia 6 kwietnia 2012r.
 
 
 
ZAWIADOMIENIE

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Zimna Wódka przysiółek Buczki”.
 
Urząd Miejski w Ujeździe ul. Sławięcicka 19 zawiadamia, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Zimna Wódka przysiółek Buczki”.
 
Zgodnie z art. 10 § 1 KPA. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Referacie Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej tut. Urzędu,  pok. nr 11, w godzinach pracy Urzędu tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.
                                                                                             
Zawiadomienie podano do publicznej wiadomości od dnia 06.04.2012r. do 13.04.2012r.
 
                                                                                                         
Burmistrz Ujazdu
                                                                                                          Tadeusz Kauch
 
 
                                                          
Otrzymują strony za doręczeniem pocztowym:
  1. Gmina Ujazd
  2. Jerzy Pięta
ul. Jana Pawła II 4 p.210
       47-220 Kędzierzyn-Koźle
  1. A.a.
 
Podanie informacji do publicznej wiadomości:
1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu www.bip.ujazd.pl
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ujeździe.
3. Miejsce realizacji inwestycji- przysiółek Buczki
 
 

Podmiot udostępniający: Ref. Gosp. Gr. Ochr. Śr. Rol. i Dział. Gosp.
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Iwona Warzecha
Data wytworzenia: 2012-04-06