Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wydanej decyzji- Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie Gminy Ujazd - odnawialne źródła energii.

Strona archiwalna

 


RG.6220.2.2012                                                                    Ujazd, dnia21 sierpnia 2012 r.
 
 
 
 
 
I N F O R M A C J A
o wydanej decyzji Nr RG.6220.2.2012 z dnia 21 sierpnia 2012 roku
 
 
 
Burmistrz Ujazdu działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199, poz. 1227 ze zm.)zawiadamia, że w dniu 21 sierpnia 2012 r.na wniosek Pana Jerzego Pięta  pełnomocnika Burmistrza Ujazdu, wydana została decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie Gminy Ujazd – odnawialne źródła energii ”.
 
 
            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd w pokoju nr 11 w godzinach od 8.00 do 14.00 w dniach urzędowania.
                                                                                                                                
                                                                                           
Okres publikacji:od 21-08-2012 r.  do 04-09-2012 r.                                        Burmistrz Ujazdu
                 Tadeusz Kauch

 

 

Podmiot udostępniający: Ref. Gosp. Gr. Ochr. Śr. Rol i Dział. Gosp.
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Iwona Warzecha
Data wytworzenia: 2012-08-21