Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wydanej decyzji o zmianie decyzji Nr RG.6220.5.2011 z dnia 3 listopada 2011 r.

Strona archiwalna

 

RG.OŚ.6220.5.2011                                                                  Ujazd, dnia 27 grudnia 2012 r.
 
 
 
I N F O R M A C J A
o wydanej decyzji o zmianie decyzji Nr RG.6220.5.2011
z dnia 3 listopada 2011 roku
 
 
Burmistrz Ujazdu działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 27 grudnia 2012 r. nawniosek Pana Romana Gałońskiego upoważnionego do reprezentowania Polmag Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu wydana została decyzja o zmianie decyzji Nr RG.6220.5.2012 z dnia 3 listopada 2011 roku o środowiskowych uwarunkowaniach.
 
            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd w pokoju nr 11 w godzinach od 8.00 do 14.00 w dniach urzędowania.
 
                                                                                                          Burmistrz Ujazdu
                                                                                                          Tadeusz Kauch
                                                                                                                                 
                                                                                             
Okres publikacji:od 27-12-2012 r.  do 10-01-2013 r.  
 
  

Podmiot udostępniający: Ref. Gosp. Gr. Och. Śr. Rol. i Dział., Gosp.
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Iwona Warzecha
Data wytworzenia: 2012-12-28