Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wydanej decyzji Nr RG.6220.4.2012

Strona archiwalna

 

RG.6220.4.2012                                                                    Ujazd, dnia15 luty 2013 r.
 
 
 
 
 
I N F O R M A C J A
o wydanej decyzji Nr RG.6220.4.2012 z dnia 15 lutego 2013 roku
 
 
 
Burmistrz Ujazdu działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 15 lutego 2013 r.na wniosek Pani Olgi Zalewskiej Firma „ABS – Ochrona Środowiska” Sp. z o.o. działająca jako pełnomocnik Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu, wydana została decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:
„Remont koryta rzeki Jordan w km 1+090 – 2+250 Gmina Ujazd”.
 
            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd w pokoju nr 11 w godzinach od 8.00 do 14.00 w dniach urzędowania.
                                                                                              
                                                                                             
Okres publikacji:od 15-02-2013 r.  do 22-02-2013 r.  
 
                                                                                              Burmistrz Ujazdu
                                                                                              Tadeusz Kauch 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)