Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wydanej decyzji nr RG.6220.1.2013

Strona archiwalna

 


RG.6220.1.2013                                                                    Ujazd, dnia 19 marca 2013 r.
 
 
 
I N F O R M A C J A
o wydanej decyzji Nr RG.6220.1.2013 z dnia 19 marca 2013 roku
 
 
 
Burmistrz Ujazdu działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199, poz. 1227 ze zm.)
zawiadamia, że w dniu 19 marca 2013 r. na wniosek Pana Zdzisława Wiązowskigo Zespół Usług Projektowych PROLAS pełnomocnika PGL LP Nadleśnictwo Strzelce Opolskie z dnia 18.12.2012 roku, wydana została decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:
Przebudowa dróg leśnych odcinek I km 0+000 do km 1+430,
odcinek II km 0+000 do km 0+450” w Zimnej Wódce.
 
            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd w pokoju nr 11 w godzinach od 8.00 do 14.00 w dniach urzędowania.
                                                                                              
 
 
                                                                                              Burmistrz Ujazdu
                                                                                              Tadeusz Kauch 

Podmiot udostępniający: Ref. Ochr. Śr. Rol. i Dział. Gosp.
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Iwona Warzecha
Data wytworzenia: 2013-03-20