Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Regulacja koryta rzeki Jordan w km 1+090 - 2+250 Gmina Ujazd

Strona archiwalna

 


 

RG.6220.2.2013                                                                 Ujazd,  dnia 1października 2013r.
 
 
 
ZAWIADOMIENIE

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Regulacja koryta rzeki Jordan w km 1+090-2+250 Gmina Ujazd”
 
 
 
Urząd Miejski w Ujeździe ul. Sławięcicka 19 zawiadamia, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Regulacja koryta rzeki Jordan w km 1+090-2+250 Gmina Ujazd”.
 
Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Referacie Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej tut. Urzędu,  pok. nr 11, w godzinach pracy Urzędu tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.
 
                                                                                              
Zawiadomienie podano do publicznej wiadomości od dnia01.10.2013r. do 08.10.2013r.
 
                                                                       Burmistrz Ujazdu 
                                                                       Tadeusz Kauch                                                              
 
 
 
 
Otrzymują za doręczeniem pocztowym:
1. Olga Zalewska Firma „ABS – Ochrona Środowiska” Sp. z o.o.
ul. Wierzbowa 14, 40-169 Katowice
2. Osoby wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego zawiadomienia.
3. A.a.
 
 
 
Podanie informacji do publicznej wiadomości:
1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu www.bip.ujazd.pl
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ujeździe.
3. Miejsce realizacji inwestycji- sołtys wsi Stary Ujazd, przewodnicząca Samorządu Mieszkańców
w Ujeździe 

Podmiot udostępniający: Ref. Gosp. Gr. Ochr. Śr. Rol. i Dział. Gosp.
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Iwona Warzecha
Data wytworzenia: 2013-10-01