Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wydanej decyzji Nr RG.6220.2.2013 z dnia 16 października 2013 r.

Strona archiwalna

 

RG.6220.2.2013                                                         Ujazd, dnia 16 października 2013 r.
 
 
 
 
 
I N F O R M A C J A
o wydanej decyzji Nr RG.6220.2.2013 z dnia 16 października 2013 roku
  
 
Burmistrz Ujazdu działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199, poz. 1227 ze zm.)
zawiadamia, że w dniu 16 października 2013 r. na wniosek Pani Olgi Zalewskiej firma „ABS – Ochrona Środowiska” Sp. z o.o. działającej jako pełnomocnik Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu z dnia 22.05.203 roku, wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.:
 
„Regulacja koryta rzeki Jordan w km 1+090-2+250 Gmina Ujazd”.
 
            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd w pokoju nr 11 w godzinach od 8.00 do 14.00 w dniach urzędowania.
 
                                                         
                                                                                                                               Burmistrz Ujazdu
                                                                                              Tadeusz Kauch
 

Podmiot udostępniający: Ref. Gosp. Gr. Ochr. Śr. Rol. i Dział. Gosp.
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Iwona Warzecha
Data wytworzenia: 2013-10-16