Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wydanej decyzji Nr RG.6220.4.2013 z dnia 7 stycznia 2014 roku

Strona archiwalna

 

RG.6220.4.2013                                                                    Ujazd, dnia 7 stycznia 2014 r.
 
 
 
 
 
I N F O R M A C J A
o wydanej decyzji Nr RG.6220.4.2013 z dnia 7 stycznia 2014 roku
 
 
 
Burmistrz Ujazdu działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 7 stycznia 2014 r. na wniosek Pana Wiesława Kapica ul. Białych 4, 47-200 Rybnik pełnomocnika Gminy Ujazd z dnia 10.12.2013 roku, wydana została decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:
„Poprawa jakości powietrza poprzez zastosowanie energii ze źródeł odnawialnych
w obiekcie sportowym przy ul. Chrobrego w Ujeździe”.
 
            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd w pokoju nr 11 w godzinach od 8.00 do 14.00 w dniach urzędowania.
                                                                                              
 
Okres publikacji:od 07-01-2014 r.  do 14-01-2014 r.  
 
 
 
                                                                                                                           Burmistrz Ujazdu
                                                                                              Tadeusz Kauch
Podmiot udostępniający: Ref. Gosp. Gr. Ochr. Śr. Rol. i Dział. Gosp.
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Iwona Warzecha
Data wytworzenia: 2014-01-07