Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wydanej decyzji Nr RG.6220.3.2013 z dnia 05.02.2014r.

Strona archiwalna

 

RG.6220.3.2013                                                                                                                 Ujazd, dnia 5 luty 2014 r.
 
 
 
 
I N F O R M A C J A
o wydanej decyzji Nr RG.6220.3.2013 z dnia  5 luty 2014 roku
 
 
 
Burmistrz Ujazdu działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 5 lutego 2014 r. na wniosek Pana Roberta Respondek pełnomocnika HABA-BETON Johann Bartlechner Sp. z o.o., Olszowa ul. Niemiecka 1, 47-143 Ujazd, wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.:
 
„Budowa budynku produkcyjnego z przylegającą do niego częścią socjalno-biurową, parkingu na samochody osobowe oraz zjazdu z drogi gminnej – dz. nr 312/2 na dz. 319 w miejscowości Olszowa”.
 
 
            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd w pokoju nr 11 w godzinach od 8.00 do 14.00 w dniach urzędowania.
 
                                                            
                                                                                                          Burmistrz Ujazdu
                                                                                                          Tadeusz Kauch
Podmiot udostępniający: Ref. Gosp. Gr. Ochr. Śr. Rol. i Dział. Gosp.
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Iwona Warzecha
Data wytworzenia: 2013-02-05