Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wydanej decyzji Nr RG.6220.2.2014 z dnia 7 sierpnia 2014 r.

Strona archiwalna

 


RG.6220.2.2014                                                                    Ujazd, dnia 7 sierpnia 2014 r.
 
 
 
 
 
I N F O R M A C J A
o wydanej decyzji Nr RG.6220.2.2014 z dnia 7 sierpnia 2014 roku
 
  
Burmistrz Ujazdu działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 7 sierpnia 2014 r. na wniosek Pana Macieja Niburskiego pełnomocnika firmy TRU-FLEX Sp. z o.o. ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd, wydana została decyzja o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:
„Budowa zakładu produkcyjnego firmy Tru-Flex Sp. z o.o. złożonego z hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno-biurową oraz budynkiem portierni, niezbędną infrastrukturą techniczną (wewnętrzne i zewnętrzne instalacje: deszczowa, sanitarna, elektryczna, wodociągowa, gazowa, sprężonego powietrza, gazów technologicznych) i drogową: drogi wewnętrzne, place manewrowe, parkingi”
w miejscowości Zimna Wódka.
 
            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd w pokoju nr 11 w godzinach od 8.00 do 14.00 w dniach urzędowania.
                                                                                              
 
Okres publikacji:od 07-08-2014 r.  do 15-08-2014 r.  
 
 
 
                                                                                              Tadeusz Kauch
                                                                                              Burmistrz Ujazdu

 

 


 

Podmiot udostępniający: Ref. Gosp. Gr. Ochr. Śr. Rol. i Dział. Gosp.
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Iwona Warzecha
Data wytworzenia: 2014-08-07