Przejdź do treści strony
Gmina Ujazd Biuletyn Informacji Publicznej

EKOPORTAL

eko_logo.jpeg

Publicznie dostępne wykazy danych o dokumentach, zgodnie z art. 19 ust. 6 oraz 7a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. 06.129.902 ze zm.) - Ekoportal

Karta typu A - karty informacyjne dla: wniosków o wydanie decyzji, wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosków o ustalenie programu dostosowawczego,

Karta typu B - karty informacyjne dla: decyzji i postanowień, wskazań lokalizacyjnych,

Karta typu C - karty informacyjne dla projektów: polityk, strategii, planów lub programów,

Karta typu D - karty informacyjne dla: polityk, strategii, planów lub programów,

Karta typu E - karty informacyjne dla: raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analiz porealizacyjnych, przeglądów ekologicznych, raportów o bezpieczeństwie, dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych, informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów,

Karta typu F - karty informacyjne dla: prognoz oddziaływania na środowisko, dokumentów zawierających informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium, opracowań ekofizjograficznych, rejestrów substancji niebezpiecznych, wyników prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska, rejestrów poważnych awarii,

Karta typu G - karty informacyjne dla wykazów, zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska,

Karta typu H - karty informacyjne dla zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia,

Karta typu I - karty informacyjne dla innych dokumentów.

Wyszukiwanie kart w wykazie

informację wytworzył(a): Piotr Magdziak
za treść odpowiada: Ewelina Jarosz
data wytworzenia: 04-08-2008
Metryczka
 • wytworzono:
  04-08-2008
  przez: Roman Więcek
 • opublikowano:
  04-08-2008 11:55
  przez: Roman Więcek
 • zmodyfikowano:
  12-02-2009 13:55
  przez: Roman Więcek
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Ujazd
  odwiedzin: 5499
Dane jednostki:

Gmina Ujazd
47-143 Ujazd
ul. Sławięcicka 19
NIP: 756-18-78-270 REGON: 531413290
Numer konta: 08 8907 1021 2003 0006 3470 0001

Dane kontaktowe:

fax: 77 40 487 63
e-mail: umig@ujazd.pl
strona www: www.ujazd.pl