Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

EKOPORTAL

Strona archiwalna

 

eko_logo.jpeg

Publicznie dostępne wykazy danych o dokumentach, zgodnie z art. 19 ust. 6 oraz 7a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. 06.129.902 ze zm.) - Ekoportal

Karta typu A - karty informacyjne dla: wniosków o wydanie decyzji, wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosków o ustalenie programu dostosowawczego,

Karta typu B - karty informacyjne dla: decyzji i postanowień, wskazań lokalizacyjnych,

Karta typu C - karty informacyjne dla projektów: polityk, strategii, planów lub programów,

Karta typu D - karty informacyjne dla: polityk, strategii, planów lub programów,

Karta typu E - karty informacyjne dla: raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analiz porealizacyjnych, przeglądów ekologicznych, raportów o bezpieczeństwie, dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych, informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów,

Karta typu F - karty informacyjne dla: prognoz oddziaływania na środowisko, dokumentów zawierających informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium, opracowań ekofizjograficznych, rejestrów substancji niebezpiecznych, wyników prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska, rejestrów poważnych awarii,

Karta typu G - karty informacyjne dla wykazów, zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska,

Karta typu H - karty informacyjne dla zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia,

Karta typu I - karty informacyjne dla innych dokumentów.

Wyszukiwanie kart w wykazie

informację wytworzył(a): Piotr Magdziak
za treść odpowiada: Ewelina Jarosz
data wytworzenia: 04-08-2008