Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Strona archiwalna

 

RG.OŚ 6220.2.2011                                                                                                                            Ujazd 18.04.2011r.
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
 
Na podstawie art. 6 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadamia się , że na wniosek firmy Grupa Producentów Owoców i Warzyw  Sp. zo.o. Księży Las 1, 47-100 Strzelce Opolskie zostało wszczęte
 
postępowanie
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „ Budowa sortowni warzyw wraz z chłodnią i adaptacją istniejących hal magazynowych  na przechowalnię warzyw w miejscowości Olszowa - Księży Las 1 ”.
 
                Przedsięwzięcie realizowane będzie na działce o nr ew. 288/21 i 288/23 , obręb Olszowa .
                Informuję, że stosownie do art. 10 § 1 Kpa strony mają prawo do czynnego udziału
w każdym stadium postępowania , a przed wydaniem decyzji wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań .
 
                Zgodnie z art. 73 § 1Kpa w każdym stadium postępowania organ administracji publicznej obowiązany jest umożliwić stronie przeglądanie akt sprawy oraz sporządzenie z nich notatek i odpisów w Referacie Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, I piętro , pokój nr 11 w godzinach pracy Urzędu od 800 do 1400 oraz wnieść pisemnie uwagi, wnioski lub zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
 
 
Burmistrz Ujazdu
Tadeusz Kauch
  

Podmiot udostępniający: Roman Więcek
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Bajtek
Data wytworzenia: 2011-04-18