Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 600 kW oraz odcinka przyłączeniowej linii elektroenergetycznej na działce nr 305/5; położonej w Księżym Lesie, obręb Olszowa, k.m. 4

Strona archiwalna

 


 

 RG.OŚ.6220.6.2011                                                             Ujazd, dnia 13 września 2011r.
 
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 1960 r. Nr 30 poz. 168 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek firmy „Agrocentrum” Sp. z o.o. Olszowa – Księży Las 1, 47-100 Strzelce Opolskie zostało
wszczęte postępowanie
 
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie „Elektrowni wiatrowej o mocy 600kW oraz odcinka przyłączeniowej linii elektroenergetycznej na działce nr 305/5; położonej w Księżym Lesie, obręb Olszowa, k.m. 4.”
 
            Informuję, że stosownie do art. 10 § 1 Kpa strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
            Zgodnie z art. 73 Kpa strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzanie z nich notatek, kopii lub odpisów w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu tj. w Referacie Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, I piętro, pokój nr 11 w godzinach pracy Urzędu tj. od 8.00 do 14.00 w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
                                                                                                         
                       
                                                                                                                    Burmistrz Ujazdu
                                                                                                                    Tadeusz Kauch
 
 
 Otrzymują strony za doręczeniem pocztowym:
 
1. „Agrocentrum” Sp. z o.o.      
    Olszowa - Księży Las 1, 47-100 Strzelce Opolskie
2. Aleksander Materla   
    ul. Wiejska 22, 47-143 Olszowa
3. Joanna Materla   
    ul. Wiejska 22, 47-143 Olszowa
4. Gmina Ujazd 
5. Wspólnota Mieszkaniowa Księży Las 7/3
6. Wspólnota Mieszkaniowa Księży Las 4
7. A/a.
 
 
Podanie informacji do publicznej wiadomości:
1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu www.bip.ujazd.pl
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ujeździe.
3. Miejsce realizacji inwestycji- sołtys wsi Olszowa
   4. A.a. 

Podmiot udostępniający: Ref. Ochr. Śr.
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Iwona Warzecha
Data wytworzenia: 2011-09-13