Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok 2013- karty informacyjne o środowisku.

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH

O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

 

 PDF13-01Olszowa Karta informacyjna nr 1-13 uchwalenie.pdf - karta informacyjna dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów wsi Olszowa w rejonie przysiółka Księży Las

 PDF13-02 mpzp Ujazd miasto i Niezdrowice przystąpienie.pdf - karta informacyjna  dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego fragmenty miasta Ujazd i wsi Niezdrowice.

PDF13-03 mpzp Olszowa przystąpienie.pdf - karta informacyjna dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego fragmenty wsi Olszowa

PDF13-04 Karta informacyjna projekt Studium.pdf  - karta informacyjna dla projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd 

 PDF13-05 Karta informacyjna prognoza ooś do studium.pdf - karta informacyjna dla prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd.

Podmiot udostępniający: Ref. Planowania Przestrzennego
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Monika Jastrzembska
Data wytworzenia: 2014-01-23