Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ROK 2011 - karty informacyjne

 

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH

O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE.

 

DOCKarta inf. nr 1-11.doc (40,00KB)   Wniosek o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1455 O Olszowa – Ujazd w m. Olszowa ul. Wiejska.

DOCKarta inf. nr 2-11.doc (40,00KB)  Decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  pn. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1455 O Olszowa – Ujazd w m. Olszowa ul. Wiejska.

DOCKarta inf. nr 3-11.doc (42,00KB)  Wniosek o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa sortowni warzyw wraz z chłodnią i adaptacją istniejących hal magazynowych na przechowalnię warzyw.

DOCKarta inf. nr 4-11.doc (42,00KB)  Wniosek o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Produkcja eko-pelletu.

DOCKarta inf. nr 5-11.doc (42,00KB)  Wniosek o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Komora przeładunkowa farmaceutyczna.

DOCKarta inf. nr 6-11.doc (44,50KB)  Decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Komora przeładunkowa farmaceutyczna.

DOCKarta inf. nr 7-11.doc (42,00KB)  Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska dla planowanego przedsięwzięcia  pn. Budowa sortowni warzyw wraz z chłodnią i adaptacją istniejących hal magazynowych na przechowalnię warzyw.

DOCKarta inf. nr 8-11.doc (42,00KB)  Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. Budowa sortowni warzyw wraz z chłodnią i adaptacją istniejących hal magazynowych na przechowalnię warzyw.

DOCKarta inf. nr 9-11.doc (42,50KB)  Raport oddziaływania na środowisko: Budowa sortowni warzyw wraz z chłodnią i adaptacją istniejących hal magazynowych na przechowalnię warzyw w miejscowości Olszowa – Księży Las.

DOCKarta inf. nr 10-11.doc (42,00KB)  Postanowienie o wznowieniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. Budowa sortowni warzyw wraz z chłodnią i adaptacją istniejących hal magazynowych na przechowalnię warzyw.

 DOCKarta inf. nr 11-11.doc (44,50KB)  Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska dla planowanego przedsięwzięcia  pn. Produkcja eko-pelletu.

DOCKarta inf. nr 12-11.doc (42,50KB)  Raport oddziaływania na środowisko: Modernizacja obiektu gospodarczego do produkcji ekologicznego paliwa pellet w miejscowości Sieroniowice, Gmina Ujazd.

DOCKarta inf. nr 13-11.doc (42,00KB)  Wniosek o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa zakładu produkcyjnego firmy Polmag w Olszowej.

DOCKarta inf. nr 14-11.doc (42,00KB)  Wniosek o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa czyszczalni, sortowni i zaprawialni nasion zbóż wraz z wymianą linii technologicznej na nowoczesną w miejscowości Księży Las 1

DOCKarta inf. nr 15-11.doc (42,00KB)  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa sortowni warzyw wraz z chłodnią i adaptacją istniejących hal magazynowych na przechowalnię warzyw.

DOCKarta inf. nr 16-11.doc (44,50KB)  Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia  pn. Budowa zakładu produkcyjnego firmy Polmag w Olszowej.

DOCKarta inf. nr 17-11.doc (42,00KB)  Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska dla planowanego przedsięwzięcia pn. Przedsięwzięcie polegające na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 600kW oraz odcinka przyłączeniowej linii elektroenergetycznej na działce nr 305/5; położonej w Księżym Lesie, obręb Olszowa, k.m.4.

DOCKarta inf. nr 18-11.doc (44,50KB)  Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  przedsięwzięcia pn. Przedsięwzięcie polegające na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 600kW oraz odcinka przyłączeniowej linii elektroenergetycznej na działce nr 305/5; położonej w Księżym Lesie, obręb Olszowa, k.m.4.

DOCKarta inf. nr 19-11.doc (44,50KB)  Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa czyszczalni, sortowni i zaprawialni nasion zbóż wraz z wymianą linii technologicznej na nowoczesną w miejscowości Księży Las 1.

DOCKarta inf. nr 20-11.doc (41,50KB)  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Produkcja eko-pelletu.

DOCKarta inf. nr 21-11.doc (41,50KB)  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa zakładu produkcyjnego firmy Polmag w Olszowej.

DOCKarta inf. nr 22-11.doc (45,00KB)  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Przebudowa czyszczalni, sortowni i zaprawialni nasion zbóż wraz z wymianą linii technologicznej na nowoczesną w miejscowości Księży Las 1.

DOCKarta inf. nr 23-11.doc (42,00KB) Wniosek o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe.

 

Podmiot udostępniający: Ref. Gosp. Gr. Ocher. Śr. Rol i Dział. Gosp.
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)