Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr działalności regulowanej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

Urząd Miejski w Ujeździe uprzejmie informuje, że jesteśmy członkiem Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu.
W związku z tym z dniem 01 stycznia 2013 r. Związek Międzygminny „Czysty Region” przejął od gmin – członków  Związku kompetencje w zakresie prowadzenia rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 
Przedsiębiorca, zamierzający prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gmin wchodzących w skład Związku Międzygminnego "Czysty Region" z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Portowej 47 jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Związek Międzygminny "Czysty Region"
 
Wszelkie informacje dotyczące Związku Międzygminnego „Czysty Region” zamieszczone są na stronie internetowej http://www.czystyregion.bip-e.pl/portal/cr/565/3624/REJESTR_DZIALALNOSCI_REGULOWANEJ.html  
 
 

 

REJESTR  DZIAŁALNOŚCI  REGULOWANEJ
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 

Numer decyzji z dnia

Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy

Numer identyfikacji podatkowej

(NIP)

Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych

RG.6233.1.2017
z dn. 23.01.2017 r.

Remondis Gliwice
Sp. z o.o. ul. Kaszubska 2, 44-100 Gliwice

6312211431

276253371

20 03 04- szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06- odpady ze studzienek kanalizacyjnych

RG.6233.4.2017
z dn. 20.04.2017 r.

Zmiana
RG.6233.4.2017
z dn. 12.06.2017 r.

TOI TOI Polska Sp. z o.o. ul. Płochocińska 29,
03-044 Warszawa

1180042784

010336146

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

RG.6233.3.2016
z dn. 06.06.2016 r.

Zmiana
RG.6233.3.2016
z dn. 21.07.2017 r.

WC SERWIS POLSKA Sp. z o.o.
ul. Szybowa 20E,
41-808 Zabrze

6482730408

241628482

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

RG.6233.2.2019
z dn. 26.03.2019 r.

PLADA-ART
Łukasz Sokołowski
ul. Zielona 26,
47-330 Zdzieszowice

7551661853

160017025

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych

RG.6233.3.2023
z dn. 03.03.2023 r.

mToilet Sp. z o.o.
ul. Toruńska 31,
03-226 Warszawa

5361938486

382123092

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz mobilnych urządzeń sanitarnych  i transport nieczystości ciekłych