Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydanie i wymiana, zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Wydanie i wymiana, utrata lub uszkodzenie dowodu osobistego

Informacje:

Od 1 marca 2015 r. wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć w dowolnym urzędzie miasta/gminy w Polsce:

 • Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty
 • Uchylanie się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego podlega karze ograniczenia wolności do 1 miesiącaalbo karze grzywny.

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Ujeździe
Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych
Biuro nr 5
tel. 077 404 87 59
fax 077 404 87 63

Wymagania i potrzebne dokumenty:

 • dowód osobisty, (jeżeli strona go posiada)
 • wniosek o wydanie dowodu osobistego,
 • jedna aktualna kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednoltym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii, pokazująca wyraźnie oczy i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami, nieprzysłoniętymi włosami i zamkniętymi ustami - o ile nie występują przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2-4 ustawy.

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Miejski w Ujeździe lub strona internetowa BIP (www.bip.ujazd.pl) - Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych, biuro nr 5

Termin załatwienia sprawy (udzielania odpowiedzi):

Przyjęcie wniosku w obecności strony (niezbędny czas dla dokonania tych czynności ok.20 - 25 min.)
Termin odbioru dowodu - 1 miesiąc od dnia złożenia wniosku.

Opłaty:

 • zwolnione z opłat

Inne wskazówki, uwagi:

Sposób załatwienia:

 • przyjęcie wniosku od strony
 • wprowadzenie danych do komputera,
 • wydanie zaświadczenia o przyjęciu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego dla osoby:

 • poniżej 18 roku życia składa zainteresowany w obecności jednego z rodziców lub opiekuna prawnego.

Zarówno składanie wniosku jak i odbiór dowodu osobistego następuje osobiście.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010.167.1131 ze zmianami) r.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia i zwrotu (Dz.U.2015.212)

Formularze do pobrania:

PDFFormularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.pdf (89,39KB)
PDFWniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf (121,65KB)
 

 

Podmiot udostępniający: Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Piotr Magdziak
Data wytworzenia: 2009-12-01