Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawarcie związku małżeńskiego obywatela polskiego za granicą

Zawarcie związku małżeńskiego obywatela polskiego za granicą

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Ujeździe
Urząd Stanu Cywilnego
Biuro nr 4
tel. 077 404 87 60
fax 077 404 87 63

Wymagania i potrzebne dokumenty:

Do zawarcia związku małżeńskiego za granicą wymagane jest posiadanie zaświadczenia o zdolności prawnej.

Obywatel polski ma obowiązek we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania urzędzie stanu cywilnego złożyć następujące dokumenty celem otrzymania zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą:

  • podanie,
  • odpis skrócony aktu urodzenia,
  • dowód ustania poprzedniego małżeństwa, jeżeli wcześniej pozostawał w związku małżeńskim (odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, odpis skrócony aktu zgonu),
  • złożyć pisemne zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz przedstawić dowód osobisty lub paszport oraz poświadczenie zameldowania za granicą, o ile osoba nie ma zameldowania w Polsce.

Termin załatwienia sprawy (udzielania odpowiedzi):

  • niezwłocznie od złożenia wymaganych dokumentów. Zaświadczenie jest ważne 3 miesiące od daty wydania.

Opłaty:

  • 38 zł za zaświadczenie w kasie urzędu lun na konto:

Bank Spółdzielczy oddział Ujazd
08 8907 1021 2003 0006 3470 0001

Inne wskazówki, uwagi:

Termin ważności zaświadczenia wynosi 3 miesiące od daty wydania.

Sposób załatwienia sprawy – osobiście w miejscu stałego zameldowania obecnego bądź poprzedniego dla zamieszkujących za granicą.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. nr 9, poz. 59),
  • Ustawa z dnia 29 września 1986 r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. nr 161, poz. 1688)

Formularze do pobrania:

Załącznik USC/04/2009-01 - PDFPodanie.pdf (39,69KB)


 

Podmiot udostępniający: Urząd Stanu Cywilnego
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Piotr Magdziak
Data wytworzenia: 2009-12-01