Przejdź do treści strony
Gmina Ujazd Biuletyn Informacji Publicznej

Zawarcie związku małżeńskiego obywatela polskiego za granicą

Zawarcie związku małżeńskiego obywatela polskiego za granicą

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Ujeździe
Urząd Stanu Cywilnego
Biuro nr 4
tel. 077 404 87 60
fax 077 404 87 63

Wymagania i potrzebne dokumenty:

Do zawarcia związku małżeńskiego za granicą wymagane jest posiadanie zaświadczenia o zdolności prawnej.

Obywatel polski ma obowiązek we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania urzędzie stanu cywilnego złożyć następujące dokumenty celem otrzymania zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą:

 • podanie,
 • odpis skrócony aktu urodzenia,
 • dowód ustania poprzedniego małżeństwa, jeżeli wcześniej pozostawał w związku małżeńskim (odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, odpis skrócony aktu zgonu),
 • złożyć pisemne zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz przedstawić dowód osobisty lub paszport oraz poświadczenie zameldowania za granicą, o ile osoba nie ma zameldowania w Polsce.

Termin załatwienia sprawy (udzielania odpowiedzi):

 • niezwłocznie od złożenia wymaganych dokumentów. Zaświadczenie jest ważne 3 miesiące od daty wydania.

Opłaty:

 • 38 zł za zaświadczenie w kasie urzędu lun na konto:

Bank Spółdzielczy oddział Ujazd
08 8907 1021 2003 0006 3470 0001

Inne wskazówki, uwagi:

Termin ważności zaświadczenia wynosi 3 miesiące od daty wydania.

Sposób załatwienia sprawy – osobiście w miejscu stałego zameldowania obecnego bądź poprzedniego dla zamieszkujących za granicą.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. nr 9, poz. 59),
 • Ustawa z dnia 29 września 1986 r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. nr 161, poz. 1688)

Formularze do pobrania:

Załącznik USC/04/2009-01 - PDFPodanie.pdf


 

Podmiot udostępniający: Urząd Stanu Cywilnego
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Piotr Magdziak
Data wytworzenia: 2009-12-01
Metryczka
 • wytworzono:
  01-12-2009
  przez: Roman Więcek
 • opublikowano:
  01-12-2009 14:16
  przez: Roman Więcek
 • zmodyfikowano:
  03-12-2009 11:37
  przez: Roman Więcek
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Ujazd
  odwiedzin: 2049
Dane jednostki:

Gmina Ujazd
47-143 Ujazd
ul. Sławięcicka 19
NIP: 756-18-78-270 REGON: 531413290
Numer konta: 08 8907 1021 2003 0006 3470 0001

Dane kontaktowe:

fax: 77 40 487 63
e-mail: umig@ujazd.pl
strona www: www.ujazd.pl