Przejdź do treści strony
Gmina Ujazd Biuletyn Informacji Publicznej

Odpisy aktów stanu cywilnego, zaświadczenia

Odpisy aktów stanu cywilnego, zaświadczenia

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Ujeździe
Urząd Stanu Cywilnego
Biuro nr 4
tel. 077 404 87 60
fax 077 404 87 63

Wymagania i potrzebne dokumenty:

 • dowód osobisty wnioskodawcy (dla osób fizycznych),

Termin załatwienia sprawy (udzielania odpowiedzi):

Niezwłocznie.

Opłaty:

 • 22 zł – odpisy skrócone,
 • 33 zł – odpisy zupełne,
 • 24 zł – zaświadczenie z ksiąg stanu cywilnego o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku oraz zaświadczenia o zaginięciu księgi stanu cywilnego,
 • 26 zł – pozostałe zaświadczenia

Ustawa o opłacie skarbowej z dn. 16 listopada 2006 r. (Dz. U. nr 225, poz. 1635 z 2006 r.)

Wpłaty należy dokonać w kasie urzędu lub na konto:

Bank Spółdzielczy oddział Ujazd
08 8907 1021 2003 0006 3470 0001

Zwolnienia z opłaty za podanie i odpis stosuje się m. in. w przypadkach:

 • wydania odpisu do celów emerytalnych lub rentowych,
 • wydania odpisu na żądanie zakładów pracy,
 • wydania odpisu na żądanie szkół,
 • wydania odpisu w sprawach opieki i kurateli, przysposobienia,
 • osób ubiegających się o przywrócenie dawnej pisowni imion i nazwisk,
 • z tytułu ubóstwa,
 • w sprawach repatriacji i uzyskania na tej podstawie obywatelstwa polskiego

Inne wskazówki, uwagi:

Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się:

 • odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego,
 • zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku,
 • zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego.

Odpisy oraz zaświadczenia wydaje się na wniosek sądu lub innego organu państwowego, osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego. Odpisy aktów stanu cywilnego i zaświadczenia mogą być wydane również na wniosek innych osób niż wyżej wymienione, które wykażą w tym interes prawny oraz na wniosek organizacji społecznej jeśli jest to uzasadnione celami statutowymi i gdy przemawia za tym interes społeczny. Zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi może być także wydane na wniosek innych zainteresowanych osób.

Sposób załatwienia sprawy – osobiście lub dla osób zamieszkałych poza Gminą Ujazd istnieje możliwość korespondencyjnego załatwienia sprawy. W przypadku skorzystania z możliwości korespondencyjnej, jeżeli wydanie odpisu uzależnione jest od wniesienia opłaty skarbowej, do podania należy załączyć dowód wpłaty.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 29 września 1986 r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. nr 161, poz. 1688)

Formularze do pobrania:

USC/06/2009-01 – PDFWniosek o wydanie odpisów z aktów USC.pdf

 

Podmiot udostępniający: Urząd Stanu Cywilnegop
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Piotr Magdziak
Data wytworzenia: 2009-12-01
Metryczka
 • wytworzono:
  01-12-2009
  przez: Roman Więcek
 • opublikowano:
  01-12-2009 14:16
  przez: Roman Więcek
 • zmodyfikowano:
  03-12-2009 11:39
  przez: Roman Więcek
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Ujazd
  odwiedzin: 2437
Dane jednostki:

Gmina Ujazd
47-143 Ujazd
ul. Sławięcicka 19
NIP: 756-18-78-270 REGON: 531413290
Numer konta: 08 8907 1021 2003 0006 3470 0001

Dane kontaktowe:

fax: 77 40 487 63
e-mail: umig@ujazd.pl
strona www: www.ujazd.pl