Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawarcie związku małżeńskiego w formie wyznaniowej

Zawarcie związku małżeńskiego w formie wyznaniowej

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Ujeździe
Urząd Stanu Cywilnego
Biuro nr 4
tel. 077 404 87 60
fax 077 404 87 63

Wymagania i potrzebne dokumenty:

  • dowody osobiste,
  • odpisy skrócone aktu urodzenia,
  • dla osób pozostających wcześniej w związku małżeńskim wymagany jest odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub unieważnieniu małżeństwa lub odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka dla osób owdowiałych,
  • pisemne zapewnienie o braku przeszkód wyłączających zawarcie małżeństwa podpisywane na miejscu

Termin załatwienia sprawy (udzielania odpowiedzi):

  • zainteresowani otrzymują zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, którego okres ważności wynosi 3 miesiące od daty otrzymania

Opłaty:

  • 84 zł za sporządzenie aktu małżeństwa w kasie urzędu lun na konto:

Bank Spółdzielczy oddział Ujazd
08 8907 1021 2003 0006 3470 0001

Inne wskazówki, uwagi:

Zaświadczenie, o którym mowa wydaje Urząd Stanu Cywilnego w miejscu stałego zamieszkania jednej ze stron. Małżeństwo w formie wyznaniowej zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta zawierający związek małżeński, podlegają prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego, w obecności duchownego oświadczą wolę jednoczesnego zawarcia związku małżeńskiego.

Niezwłocznie po złożeniu oświadczenia duchowny sporządza zaświadczenie stwierdzające zawarcie związku małżeńskiego i w terminie 5 dni od zawarcia małżeństwa przekazuje do urzędu stanu cywilnego.

Dokumentem stwierdzającym zawarcie małżeństwa ze skutkami cywilnymi jest akt małżeństwa sporządzony w urzędzie stanu cywilnego, z którego małżonkowie otrzymują 3 bezpłatne odpisy.

Sposób załatwienia sprawy – osobiście.

Urząd Stanu Cywilnego wydaje zaświadczenia stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. nr 9, poz. 59),
  • Ustawa z dnia 29 września 1986 r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. nr 161, poz. 1688)


 

Podmiot udostępniający: Urząd Stanu Cywilnego
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Piotr Magdziak
Data wytworzenia: 2009-12-01