Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawarcie związku małżeńskiego w formie cywilnej

Zawarcie związku małżeńskiego w formie cywilnej

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Ujeździe
Urząd Stanu Cywilnego
Biuro nr 4
tel. 077 404 87 60
fax 077 404 87 63

Wymagania i potrzebne dokumenty:

  • dowody osobiste,
  • odpisy skrócone aktu urodzenia,
  • dla osób pozostających wcześniej w związku małżeńskim wymagany jest odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub unieważnieniu małżeństwa lub odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka dla osób owdowiałych,
  • pisemne zapewnienie o braku przeszkód wyłączających zawarcie małżeństwa podpisywane na miejscu

Termin załatwienia sprawy (udzielania odpowiedzi):

  • co najmniej miesiąc przed zaplanowanym terminem zawarcia małżeństwa, należy złożyć wymagane dokumenty i zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa.

Opłaty:

  • 84 zł za sporządzenie aktu małżeństwa w kasie urzędu lub na konto:

Bank Spółdzielczy oddział Ujazd
08 8907 1021 2003 0006 3470 0001


Inne wskazówki, uwagi:

Związek małżeński może być zawarty w każdym Urzędzie Stanu Cywilnego w kraju. Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem USC oświadczenia, że wstępują w związek małżeński. Zarówno kobieta jak i mężczyzna muszą mieć ukończone 18 lat (w dniu złożenia dokumentów do ślubu). Obydwoje muszą też być stanu wolnego: panna, kawaler, rozwiedziony(a), wdowiec, wdowa.
Dokumentem stwierdzającym zawarcie małżeństwa ze skutkami cywilnymi jest akt małżeństwa sporządzony w USC, z którego małżonkowie otrzymują 3 bezpłatne odpisy.

Sposób załatwienia sprawy – osobiście.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. nr 9, poz. 59),
  • Ustawa z dnia 29 września 1986 r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. nr 161, poz. 1688)


 

Podmiot udostępniający: Urząd Stanu Cywilnego
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Piotr Magdziak
Data wytworzenia: 2009-12-01