Przejdź do treści strony
Gmina Ujazd Biuletyn Informacji Publicznej

Zawarcie związku małżeńskiego w formie cywilnej

Zawarcie związku małżeńskiego w formie cywilnej

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Ujeździe
Urząd Stanu Cywilnego
Biuro nr 4
tel. 077 404 87 60
fax 077 404 87 63

Wymagania i potrzebne dokumenty:

 • dowody osobiste,
 • odpisy skrócone aktu urodzenia,
 • dla osób pozostających wcześniej w związku małżeńskim wymagany jest odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub unieważnieniu małżeństwa lub odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka dla osób owdowiałych,
 • pisemne zapewnienie o braku przeszkód wyłączających zawarcie małżeństwa podpisywane na miejscu

Termin załatwienia sprawy (udzielania odpowiedzi):

 • co najmniej miesiąc przed zaplanowanym terminem zawarcia małżeństwa, należy złożyć wymagane dokumenty i zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa.

Opłaty:

 • 84 zł za sporządzenie aktu małżeństwa w kasie urzędu lub na konto:

Bank Spółdzielczy oddział Ujazd
08 8907 1021 2003 0006 3470 0001


Inne wskazówki, uwagi:

Związek małżeński może być zawarty w każdym Urzędzie Stanu Cywilnego w kraju. Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem USC oświadczenia, że wstępują w związek małżeński. Zarówno kobieta jak i mężczyzna muszą mieć ukończone 18 lat (w dniu złożenia dokumentów do ślubu). Obydwoje muszą też być stanu wolnego: panna, kawaler, rozwiedziony(a), wdowiec, wdowa.
Dokumentem stwierdzającym zawarcie małżeństwa ze skutkami cywilnymi jest akt małżeństwa sporządzony w USC, z którego małżonkowie otrzymują 3 bezpłatne odpisy.

Sposób załatwienia sprawy – osobiście.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. nr 9, poz. 59),
 • Ustawa z dnia 29 września 1986 r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. nr 161, poz. 1688)


 

Podmiot udostępniający: Urząd Stanu Cywilnego
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Piotr Magdziak
Data wytworzenia: 2009-12-01
Metryczka
 • wytworzono:
  01-12-2009
  przez: Roman Więcek
 • opublikowano:
  01-12-2009 14:15
  przez: Roman Więcek
 • zmodyfikowano:
  09-12-2009 13:44
  przez: Roman Więcek
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Ujazd
  odwiedzin: 2249
Dane jednostki:

Gmina Ujazd
47-143 Ujazd
ul. Sławięcicka 19
NIP: 756-18-78-270 REGON: 531413290
Numer konta: 08 8907 1021 2003 0006 3470 0001

Dane kontaktowe:

fax: 77 40 487 63
e-mail: umig@ujazd.pl
strona www: www.ujazd.pl