Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wypisy i wyrysy z planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego


Wypisy i wyrysy z planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Ujeździe
Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych
Biuro nr 3
tel. 077 404 87 58, 077 404 87 57
fax 077 404 87 63
e-mail: 

Wymagania i potrzebne dokumenty:

Wniosek zawierający:

  • określenie nieruchomości (numer działki i adres), dla której wnioskuje się o wydanie wypisu i (lub) wyrysu z planu,
  • dane osobowe składającego wniosek: adres i ew. nr telefonu,

Załączniki do wniosku - kopia mapki z numerem działki i granicami nieruchomości.

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Miejski w Ujeździe – pokój nr 3, lub strona internetowa BIP (www.bip.ujazd.pl)

Termin załatwienia sprawy (udzielania odpowiedzi):

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż miesiąc od daty złożenia kompletnego wniosku.

Opłaty:

  • 30 zł - opłata za wypis do 5 stron
  • 50 zł - opłata za wypis powyżej 5 stron
  • opłata za wyrys (za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4) - 20 zł -  jednak nie więcej niż 200 zł.
  • 20 zł - opłata za legendę do wyrysu

Wpłaty należy dokonać w kasie urzędu lub na konto:

Bank Spółdzielczy oddział Ujazd
08 8907 1021 2003 0006 3470 0001

Sposób załatwienia sprawy:

Na piśmie: z informacją o ustaleniach planu zagospodarowania przestrzennego dla danej nieruchomości oraz kopią fragmentu rysunku planu.

Podstawa prawna:

  • Art. 30 ust. 1 i 2 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073)

Kto może odebrać dokumenty:

Wypis i wyrys może odebrać wnioskodawca lub osoba przez niego upoważniona (imienne upoważnienie w formie pisemnej).

Dokumenty:

PDF2. wniosek-o-wypis-i-wyrys.pdf (542,42KB)– Wniosek o wydanie wypisu / wyrysuj z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Podmiot udostępniający: Referat Inwestycji
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Piotr Magdziak
Data wytworzenia: 2010-02-23