Gmina Ujazd

Biuletyn Informacji Publicznej

Wypisy i wyrysy z planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego


Wypisy i wyrysy z planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Ujeździe
Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej
Biuro nr 11
tel. 077 404 87 56/54
fax 077 404 87 63
e-mail: rolnictwo@ujazd.pl

Wymagania i potrzebne dokumenty:

Wniosek zawierający:

 • określenie nieruchomości (numer działki i adres), dla której wnioskuje się o wydanie wypisu i (lub) wyrysu z planu,
 • dane osobowe składającego wniosek: adres i ew. nr telefonu,

Załączniki do wniosku - kopia mapki z numerem działki i granicami nieruchomości.

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Miejski w Ujeździe – pokój nr 11, lub strona internetowa BIP (www.bip.ujazd.pl)

Termin załatwienia sprawy (udzielania odpowiedzi):

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż miesiąc od daty złożenia kompletnego wniosku.

Opłaty:

 • 30 zł - opłata za wypis do 5 stron
 • 50 zł - opłata za wypis powyżej 5 stron
 • opłata za wyrys (za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4) - 20 zł -  jednak nie więcej niż 200 zł.

Wpłaty należy dokonać w kasie urzędu lub na konto:

Bank Spółdzielczy oddział Ujazd
08 8907 1021 2003 0006 3470 0001

Sposób załatwienia sprawy:

Na piśmie: z informacją o ustaleniach planu zagospodarowania przestrzennego dla danej nieruchomości oraz kopią fragmentu rysunku planu.

Podstawa prawna:

 • Art. 30 ust. 1 i 2 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073)

Kto może odebrać dokumenty:

Wypis i wyrys może odebrać wnioskodawca lub osoba przez niego upoważniona (imienne upoważnienie w formie pisemnej).

Dokumenty:

DOCWniosek o wypis i wyrys.doc– Wniosek o wydanie wypisu / wyrysuj z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Podmiot udostępniający: Referat Inwestycji
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Piotr Magdziak
Data wytworzenia: 2010-02-23

 

 
 
Metryczka
 • wytworzono:
  23-02-2010
  przez: Roman Więcek
 • opublikowano:
  23-02-2010 15:04
  przez: Roman Więcek
 • zmodyfikowano:
  14-06-2019 09:12
  przez: Roman Więcek
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Ujazd
  odwiedzin: 1792
Dane jednostki:

Gmina Ujazd
47-143 Ujazd
ul. Sławięcicka 19
NIP: 756-18-78-270 REGON: 531413290
Numer konta: 08 8907 1021 2003 0006 3470 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 487 50
fax: 77 40 487 63
e-mail: umig@ujazd.pl
Konto bankowe: 08 8907 1021 2003 0006 3470 0001

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×