Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaświadczenie o przeznaczeniu w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz o potwierdzeniu czy działka/i nie znajduje/ą się lub znajduje/ą na obszarze rewitalizacji i/lub w Specjalnej Strefie Rewitalizacji

Zaświadczenie o przeznaczeniu  w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz o potwierdzeniu czy działka/i nie znajduje/ą się lub znajduje/ą się na obszarze rewitalizacji i/lub w Specjalnej Strefie Rewitalizacji. 

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Ujeździe
Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych
Biuro nr 3
tel. 077 404 87 58, 077 404 87 57
fax 077 404 87 63
e-mail: 

Wymagania i potrzebne dokumenty:

Wniosek zawierający:

  • określenie nieruchomości (numer działki i adres), dla której wnioskuje się o wydanie zaświadczenia,
  • dane osobowe składającego wniosek: adres i ew. nr telefonu,

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Miejski w Ujeździe,  – pokój nr 3, lub strona internetowa BIP (www.bip.ujazd.pl)

Termin załatwienia sprawy (udzielania odpowiedzi):

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 7 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

Opłaty:

  • 17 zł - opłata za zaświadczenie

Wpłaty należy dokonać w kasie urzędu lub na konto:

Bank Spółdzielczy oddział Ujazd
08 8907 1021 2003 0006 3470 0001

Sposób załatwienia sprawy:

Na piśmie: z informacją o ustaleniach planu zagospodarowania przestrzennego dla danej nieruchomości.

Podstawa prawna:

  • Art. 217 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. 201 r. poz. 1257)

Kto może odebrać dokumenty:

Zaświadczenie może odebrać wnioskodawca lub osoba przez niego upoważniona (imienne upoważnienie w formie pisemnej).

Dokumenty:

PDF1. wniosek-o-zaswiadczenie-mpzp-i-rewitaliacja.pdf (544,87KB) – Wniosek 

Podmiot udostępniający: Referat Inwestycji
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Piotr Magdziak
Data wytworzenia: 2010-02-23