Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydanie zezwolenia na lokalizację urządzeń w pasie drogowym (linii elektroenergetycznej, telefonicznej, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej itp.)

Wydanie zezwolenia na lokalizację urządzeń w pasie drogowym
(linii elektroenergetycznej, telefonicznej, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej itp.)

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Ujeździe
Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych
Biuro nr 3
tel. 077 404 87 58, 077 404 87 57
fax 077 404 87 63
e-mail:

Wymagania i potrzebne dokumenty:

  • orientację z mapy topograficznej w skali 1:25000 lub 1:10000 – 2 egz.,
  • mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500 z domiarami osi urządzeń i obiektów do punktów stałych np. krawężników – 2 egz.,
  • inne (zależnie od charakteru zamierzonej inwestycji),

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Miejski w Ujeździe, Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego – pokój nr 3, lub strona internetowa BIP (www.bip.ujazd.pl)

Termin załatwienia sprawy (udzielania odpowiedzi):

Wydanie zgody na lokalizację następuje w terminie zgodnym z KPA.

Opłaty:

Czynność urzędowa nie podlegająca opłacie.

Tryb odwoławczy:

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Ujazdu w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Podstawa prawna:

  • art. 39 ust. 3-5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 204, poz. 2086 z późn. zm.)

Dokumenty:

PDFwniosek lokalizacja przyłączy.pdf (47,65KB)  – Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację urządzeń w pasie drogowym ulicy
PDFGT_06_2010-02.pdf (34,11KB) – Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej


 

Podmiot udostępniający: Referat Inwestycji
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Piotr Magdziak
Data wytworzenia: 2010-02-25