Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego lub zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego


Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego lub zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Ujeździe
Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego
Biuro nr 3
tel. 077 404 87 58, 077 404 87 57
fax 077 404 87 63
e-mail:

Wymagania i potrzebne dokumenty:

  • wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego,
  • plan sytuacyjny pasa drogowego przewidywanego do zajęcia,
  • projekt organizacji ruchu na czas robót zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich,
  • oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy albo prowadzonych robotach właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Miejski w Ujeździe, Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego – pokój nr 3, lub strona internetowa BIP (www.bip.ujazd.pl)

Termin załatwienia sprawy (udzielania odpowiedzi):

Bez zbędnej zwłoki.

Opłaty:

Stawki opłat zgodnie z uchwałą nr XXI/90/2004 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (do pobrania niżej)

Wpłaty należy dokonać w kasie urzędu lub na konto w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca ich wysokość stała się ostateczna:

Bank Spółdzielczy oddział Ujazd
08 8907 1021 2003 0006 3470 0001

Tryb odwoławczy:

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Ujazdu w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 273, poz. 2703),
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. o udzielaniu zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. nr 140, poz. 1481)

Dokumenty:

PDFDROGI gminne2015.pdf (41,04KB)  - Wykaz dróg publicznych gminnych
PDFXXI_90_2004.pdf (31,07KB) - Uchwała nr XXI/90/2004 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
PDFWNIOSEK umieszczenie urządzeń.pdf (191,95KB) – Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
PDFwniosek zajęcie pasa drogowego.pdf (38,58KB) – Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

Podmiot udostępniający: Referat Inwestycji
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Piotr Magdziak
Data wytworzenia: 2010-02-25