Gmina Ujazd

Biuletyn Informacji Publicznej

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Ujeździe
Referat Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej
Biuro nr 11
tel. 077 404 87 56
fax 077 404 87 63
e-mail:

Zgodnie z art.1 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z dniem 1 stycznia 2019r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów.

Podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków stanowi zaświadczenie potwierdzające przekształcenie wydane przez  Burmistrza.

Zaświadczenie wydawane jest w terminie :

1) z urzędu - nie później niż w terminie do 12 miesięcy od dnia przekształcenia (do 31.12.2019r.)

2) na wniosek właściciela - w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku  (koszt 50 zł)

3) na wniosek właściciela lokalu uzasadniony potrzeba dokoniania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal albo właściciela gruntu uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu - w terminie 30 dni od otrzymania wniosku (koszt 50 zł).

Z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu ponosi  na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu opłatę. Wysokość opłaty równa jest wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywała w dniu przekształcenia. Opłata jest wnoszona przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia.

PDFWniosek o wydanie zaświadczenia.pdf

PDFZgłoszenie zamiaru jednorazowej wpłaty.pdf
 

 

Podmiot udostępniający: Referat RG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Martyna Obajtek
Data wytworzenia: 2019-02-21
Metryczka
 • wytworzono:
  05-03-2010
  przez: Roman Więcek
 • opublikowano:
  05-03-2010 15:30
  przez: Roman Więcek
 • zmodyfikowano:
  21-02-2019 09:43
  przez: Roman Więcek
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Ujazd
  odwiedzin: 1682
Dane jednostki:

Gmina Ujazd
47-143 Ujazd
ul. Sławięcicka 19
NIP: 756-18-78-270 REGON: 531413290
Numer konta: 08 8907 1021 2003 0006 3470 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 487 50
fax: 77 40 487 63
e-mail: umig@ujazd.pl
Konto bankowe: 08 8907 1021 2003 0006 3470 0001

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×