Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Ujeździe
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
ul. Sławięcicka 19
47-143 Ujazd
II piętro, pokój nr 1
tel. 77 404 87 54
e-mail:

Zgodnie z art.1 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z dniem 1 stycznia 2019r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów.

Podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków stanowi zaświadczenie potwierdzające przekształcenie wydane przez  Burmistrza.

Zaświadczenie wydawane jest w terminie :

1) z urzędu - nie później niż w terminie do 12 miesięcy od dnia przekształcenia (do 31.12.2019r.)

2) na wniosek właściciela - w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku  (koszt 50 zł)

3) na wniosek właściciela lokalu uzasadniony potrzeba dokoniania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal albo właściciela gruntu uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu - w terminie 30 dni od otrzymania wniosku (koszt 50 zł).

Z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu ponosi  na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu opłatę. Wysokość opłaty równa jest wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywała w dniu przekształcenia. Opłata jest wnoszona przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia.

PDFWniosek o wydanie zaświadczenia.pdf (331,75KB)

PDFZgłoszenie zamiaru jednorazowej wpłaty.pdf (338,19KB)