Gmina Ujazd

Biuletyn Informacji Publicznej

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Ujeździe
Referat Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej
Biuro nr 11
tel. 077 404 87 56
fax 077 404 87 63
e-mail:

Wymagania i potrzebne dokumenty:

Wniosek:

 • wypisany przez osobę żądającą przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, zawierający adres zamieszkania, numer działki i położenie.

Załączniki:

 • wypis uproszczony z ewidencji gruntów,
 • odpis z Księgi Wieczystej dla działki przekształcanej,
 • akt notarialny o ustanowieniu prawa wieczystego użytkowania,
 • akty notarialne następców prawnych.

Gdzie odebrać formularze:

Brak formularzy.

Opłaty:

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

Termin załatwienia sprawy:

Do 3 miesięcy.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu składane jest w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Inne wskazówki, uwagi:

Ustawowy termin składania wniosku upływa z dniem 31.12.2012 roku.

Dodatkowe informacje:

Na podstawie ustawy z dnia 29.07.2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości jako różnica prawa własności działki i wartości prawa użytkowania wieczystego, a może być płata jednorazowo lub w ratach osoba na rzecz której zostaje przekształcone prawo wieczystego użytkowania w prawo własności obowiązana jest wnieść opłatę zgodnie z art. 4 w/w ustawy.

 • Osoba fizyczna składa wniosek o przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności podając adres zamieszkania oraz numer działki i położenie oraz przekłada akt notarialny na podstawie którego nabyła prawo wieczystego użytkowania.
 • Zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami Gmina zleca operat szacunkowy określający wysokość opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania do działki w prawo własności.
  Decyzję o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wydaje Burmistrz Ujazdu ustalając wysokość opłaty.
 • Osoba fizyczna, która prawo użytkowania wieczystego uzyskała przed dniem 05.12.1990 roku oraz ich następcą prawnym Burmistrz Ujazdu na wniosek udziela 50% bonifikaty od opłaty.
 • Organ właściwy - Burmistrz Ujazdu może udzielić wyższej bonifikaty osobie fizycznej, której dochód miesięczny na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym nie przekracza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatnie półrocze roku poprzedzającego rok, w którym wystąpiono z żądaniem przekształcenia. Bonifikaty udziela się na wniosek pod warunkiem, że nieruchomość jest zabudowana na cele mieszkaniowe albo przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową.

Podstawa prawna:

 • art. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Dokumenty:

Brak

 

Podmiot udostępniający: Referat RG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Piotr Magdziak
Data wytworzenia: 2010-03-05
Metryczka
 • wytworzono:
  05-03-2010
  przez: Roman Więcek
 • opublikowano:
  05-03-2010 15:30
  przez: Roman Więcek
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Ujazd
  odwiedzin: 1525
Dane jednostki:

Gmina Ujazd
47-143 Ujazd
ul. Sławięcicka 19
NIP: 756-18-78-270 REGON: 531413290
Numer konta: 08 8907 1021 2003 0006 3470 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 487 50
fax: 77 40 487 63
e-mail: umig@ujazd.pl
Konto bankowe: 08 8907 1021 2003 0006 3470 0001

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×