Gmina Ujazd

Biuletyn Informacji Publicznej

Podział nieruchomości

Podział nieruchomości

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Ujeździe
Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej
Biuro nr 11
tel. 077 404 87 56
fax 077 404 87 63
e-mail:

Wymagania i potrzebne dokumenty:

Art. 97 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Podziału nieruchomości dokonuje się na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes prawny.

 • Wniosek osoby mającej interes prawny podziału nieruchomości,
 • Wypis z ewidencji gruntów,
 • Kopia mapy katastralnej,
 • Odpis Księgi Wieczystej,
 • Wstępny projekt podziału.

Gdzie odebrać formularze:

Brak

Opłaty:

zwolnione od opłaty skarbowej.

Termin załatwienia sprawy:

Decyzja Burmistrza zatwierdzająca projekt podziału wydawana jest w terminie do miesiąca od dnia przedłożenia protokołu z przyjęcia granic oraz projektu podziału nieruchomości sporządzonego na podstawie postanowienia.

Zawiadomienie o wydanym postępowaniu i dostarczenie za doręczeniem pocztowym:

Postanowienie otrzymuje strona i geodeta uprawniony do przeprowadzenia podziału.
Geodeta na podstawie postanowienia opracowuje projekt podziału.

Tryb odwoławczy:

 • zażalenie na postanowienie wniesione w terminie 7 dni od daty otrzymania, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Burmistrza,
 • odwołanie od decyzji zatwierdzającej projekt podziału wniesione w terminie 14 dni od daty otrzymania, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Burmistrza.

Inne wskazówki, uwagi:

Podział nieruchomości wymaga wydania postanowienia opiniującego zgodność wstępnego projektu podziału z ustaleniami planu miejscowego, a w przypadku jego braku z przepisami odrębnymi lub decyzją o ustaleniu warunków zabudowy. Podział nieruchomości może być dokonany niezależnie od ustaleń planu miejscowego tylko w przypadkach wymienionych w art.95 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Podstawa prawna:

 • art. 93 i dalsze ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami,
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości

Dokumenty:

 

Brak
 

Podmiot udostępniający: Referat RG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Piotr Magdziak
Data wytworzenia: 2010-03-05
Metryczka
 • wytworzono:
  05-03-2010
  przez: Roman Więcek
 • opublikowano:
  05-03-2010 15:38
  przez: Roman Więcek
 • zmodyfikowano:
  04-02-2016 11:49
  przez: Roman Więcek
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Ujazd
  odwiedzin: 1591
Dane jednostki:

Gmina Ujazd
47-143 Ujazd
ul. Sławięcicka 19
NIP: 756-18-78-270 REGON: 531413290
Numer konta: 08 8907 1021 2003 0006 3470 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 487 50
fax: 77 40 487 63
e-mail: umig@ujazd.pl
Konto bankowe: 08 8907 1021 2003 0006 3470 0001

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×