Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podział nieruchomości

Podział nieruchomości

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Ujeździe
Referat Gospodarki nieruchomościami i Ochrony Środowiska
Biuro nr 2 / II piętro
tel. 077 404 87 56
fax 077 404 87 63
e-mail:

Wymagania i potrzebne dokumenty:

Art. 97 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Podziału nieruchomości dokonuje się na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes prawny.

  • Wniosek osoby mającej interes prawny podziału nieruchomości,
  • Wypis z ewidencji gruntów,
  • Kopia mapy katastralnej,
  • Odpis Księgi Wieczystej,
  • Wstępny projekt podziału.

Gdzie odebrać formularze:

Brak

Opłaty:

zwolnione od opłaty skarbowej.

Termin załatwienia sprawy:

Decyzja Burmistrza zatwierdzająca projekt podziału wydawana jest w terminie do miesiąca od dnia przedłożenia protokołu z przyjęcia granic oraz projektu podziału nieruchomości sporządzonego na podstawie postanowienia.

Zawiadomienie o wydanym postępowaniu i dostarczenie za doręczeniem pocztowym:

Postanowienie otrzymuje strona i geodeta uprawniony do przeprowadzenia podziału.
Geodeta na podstawie postanowienia opracowuje projekt podziału.

Tryb odwoławczy:

  • zażalenie na postanowienie wniesione w terminie 7 dni od daty otrzymania, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Burmistrza,
  • odwołanie od decyzji zatwierdzającej projekt podziału wniesione w terminie 14 dni od daty otrzymania, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Burmistrza.

Inne wskazówki, uwagi:

Podział nieruchomości wymaga wydania postanowienia opiniującego zgodność wstępnego projektu podziału z ustaleniami planu miejscowego, a w przypadku jego braku z przepisami odrębnymi lub decyzją o ustaleniu warunków zabudowy. Podział nieruchomości może być dokonany niezależnie od ustaleń planu miejscowego tylko w przypadkach wymienionych w art.95 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Podstawa prawna:

  • art. 93 i dalsze ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami,
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości

Dokumenty:

 

Brak
 

Podmiot udostępniający: Referat RG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Piotr Magdziak
Data wytworzenia: 2010-03-05