Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dzierżawa nieruchomości

Kto może wystąpić z wnioskiem:

Osoba zainteresowana.

Jak złożyć wniosek:

  • pocztą tradycyjną:  Urząd Miejski w Ujeździe, 47-143 Ujazd, ul. Sławięcicka 19
  • osobiście w Urzędzie Miejskim w Ujeździe, 47-143 Ujazd, ul. Sławięcicka 19, I piętro pok. nr 7

 

Wymagane dokumenty:

 PDFWniosek o dzierżawę nieruchomości.pdf (384,16KB)

 

Ile i jak zapłacisz:

Złożenie wniosku nie podlega opłacie.

 

Jak długo będziesz czekać na odpowiedź:

Jeżeli dla nieruchomości obowiązuje wykaz, na podstawie którego nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, średni czas oczekiwania na załatwienie sprawy  wynosi  ok. 30 dni.

Czas ten ulega wydłużeniu jeżeli zachodzi konieczność opracowania i podania do publicznej wiadomości wykazu, określającego warunki wydzierżawienia nieruchomości lub zorganizowania przetargu - jeżeli wykaz  taki tryb przewiduje. Średni czas oczekiwania na załatwienie sprawy  wynosi  około 180 dni.

 

Jak się możesz odwołać:

Tryb odwoławczy nie występuje.

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.
  • Zarządzenie nr 0050.201.2017 Burmistrza Ujazdu z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Ujazd

 

 

Potrzebujesz więcej informacji?

Urząd Miejski w Ujeździe
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
ul. Sławięcicka 19
47-143 Ujazd
II piętro, pokój nr 2
tel. 77 404 87 54
e-mail: