Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej

Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Ujeździe
Referat Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej
Biuro nr 11
tel. 077 404 87 56
fax 077 404 87 63
e-mail:

Wymagania i potrzebne dokumenty:

  • Zawiadomienie o likwidacji działalności gospodarczej.

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Miejski w Ujeździe, Referat Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej – pokój nr 11, lub strona internetowa BIP (www.bip.ujazd.pl)

Opłaty:

Nie podlega opłacie.

Termin załatwienia sprawy:

Do 7 dni.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, ul. Oleska 19a za pośrednictwem Burmistrza Ujazdu. Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od dnia odbioru decyzji.

Inne wskazówki, uwagi:

Odbiór zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej może nastapić w jednej z dwóch form:

  • osobiście przez wnioskodawcę,
  • za pośrednictwem poczty.

O formie odbioru decyduje wnioskodawca.

Podstawa prawna:

  • art. 7e ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. z 1999 r., nr 101 poz. 1178 z późn. zm.)

Dokumenty:


 

Podmiot udostępniający: Referat RG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Piotr Magdziak
Data wytworzenia: 2010-03-05