Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyrobach zawierających azbest

 

Kto może wystąpić z wnioskiem
Wykorzystujący wyroby zawierające azbest lub upoważniona przez niego osoba.

 

Jak złożyć wniosek:

  • pocztą tradycyjną:  Urząd Miejski w Ujeździe, 47-143 Ujazd, ul. Sławięcicka 19
  • osobiście w Urzędzie Miejskim w Ujeździe, 47-143 Ujazd, ul. Sławięcicka 19, I piętro pok. nr 7

 

Wymagane dokumenty:

Dokonaj oceny stanu technicznego wyrobów zawierających azbest w celu ustalenia stopnia pilności ich usuwania

 

Ile i jak zapłacisz:

Informacja nie podlega opłacie.

 

Jak długo będziesz czekać na odpowiedź:
Prawidłowo wypełniona Informacja o wyrobach zwierających azbest zostanie przyjęta bez odpowiedzi.

 

Jak się możesz odwołać:

Tryb odwoławczy nie występuje.

 

Dodatkowe informacje: 

Osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą przedkłada informację Burmistrzowi Ujazdu.

 

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest.
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest

 

 

Potrzebujesz więcej informacji?

Urząd Miejski w Ujeździe
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
ul. Sławięcicka 19
47-143 Ujazd
II piętro, pokój nr 2
tel. 77 404 87 54
e-mail: