Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zezwolenie na wycinkę drzewa

Zezwolenie na wycinkę drzewa

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Ujeździe
Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej
Biuro nr 11
tel. 077 404 87 56 / 55
fax 077 404 87 63
e-mail:

Wymagania i potrzebne dokumenty:

  • dokument potwierdzający tytuł prawny do władania terenem lub upoważnienie do działania w imieniu posiadacza nieruchomości, nr działki i ark. mapy
  • mapka lub szkic działki z naniesioną lokalizacją drzew lub krzewów przeznaczonych do usunięcia, zdjęcia.

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Miejski w Ujeździe, Referat Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej – pokój nr 11, lub strona internetowa BIP (www.bip.ujazd.pl)

Opłaty:

  • Zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.Nr 225 poz. 1635 część III ust. 44 pkt 2 ppkt 6) za wydanie niniejszego zezwolenia nie pobiera się opłaty skarbowej.
  • Opłata skarbowa od dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika oraz jego odpisu (wypisu) 17 zł

Termin załatwienia sprawy:

Zgodny z KPA.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie kieruje się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu ul. Oleska 19a za pośrednictwem Burmistrza Strzelec Opolskich.

Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:

art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2016.0.2134 t.j z póź. zm.)

Dokumenty:

 

 

PDFZGŁOSZENIE usunięcia drzewa 2021.pdf (475,26KB)
 

 

Podmiot udostępniający: Referat RG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Piotr Magdziak
Data wytworzenia: 2010-03-05