Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok 2004

Rok 2004

L.p.
Nazwa programu
Nazwa zadania
Całkowita wartość zadania w PLN
Wartość dofinansowania zadania w PLN
Okres realizacji projektu
Efekty rzeczowe realizacji projektu
1
SAPARD fundusz przedakcesyjny UE
Przebudowa drogi celem stworzenia szlaku pieszego oraz ścieżki rowerowej w ramach infrastruktury komunikacji lokalnej na potrzeby ruchu turystycznego w Starym Ujeździe
128.501,04
64.250,52
01.06.2004-31.10.2004
Wybudowano ścieżkę rowerową wraz z szlakiem dla pieszych o dł. 362,0 m i pow. 1681,0 m2
2
SAPARD fundusz przedakcesyjny UE
Budowa kanalizacji sanitarnej w Ujeździe – etap II, centrum”
1.884.067,18
758.401,97
08.06.2004 - 30.11.2004
Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej PCV 160-200 o dł. 2945 mb, 62 szt. przyłączy o dł. 840 mb
3
SAPARD fundusz przedakcesyjny UE
Budowa kanalizacji sanitarnej w Ujeździe – etap II, zlewnia przepompowni PS-1
1.360.649,03
538.094,34
29.04.2004 -30.11.2004
Wybudowano :
-sieć kanalizacji deszczowej o dł. 259,50 mb
-sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej PEHD 63 mm o dł. 143 mm
-sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV 160-200 mm o dł. 1704 mb
-przyłącza kanalizacji sanitarnej PCV 160 mm o dł. 33 szt. i dł. 671,50
4
SAPARD fundusz przedakcesyjny UE
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Niezdrowice
3.319.185,97
969.744,73
01.06.2004 – 30.11.2004
Wybudowano:
-sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC 200mm o dł. 4750,50 mb
-sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur PEHD 63 mm o dł. 1007,50 m
-przyłącza kanalizacji sanitarnej . z rur PVC 1600-200 mm o dł. 1907,50 mb – 119 szt
-3 pompownie ścieków
-sieć kanalizacji deszczowej
5
SAPARD fundusz przedakcesyjny UE
Przebudowa drogi gminnej ul. Gliwickiej Niezdrowicach
556.123,33
271.051,07
11.06.2004 – 31.10.2004
Wybudowano drogę o dł. 1293,42 i szer. drogi 7,5 m
6
ZPORR – Priorytet 3 Rozwój lokalny, działanie 3.1 Obszary wiejskie
Budowa drogi zbiorczej w Strefie Aktywności Gospodarczej (SAG) Olszowa – Sieroniowice – etap I
2.252.326,65
1.912.301,64
13.06.2005 – 15.12.2005
Droga o dł. 1.421 mb
7
ZPORR– Priorytet 3 Rozwój lokalny, działanie 3.1 Obszary wiejskie
Uzbrojenie terenu Strefy Aktywności Gospodarczej (SAG) Olszowa
4.079.222,49
3.466.733,50
04.05.2004-31.12.2005
Sieć kanalizacji sanitarnej o dl. łącznej 7.463 m, sieć wodociągowa o dl. 8.288 m.
 
 
 
RAZEM
13 580 075,69
7 980 577,77
 
 


 

Podmiot udostępniający: UM Ujazd
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Piotr Magdziak
Data wytworzenia: 2010-03-16