Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok 2005

Rok 2005

L.p.
Nazwa programu
Nazwa zadania
Całkowita wartość zadania w PLN
Wartość dofinansowania zadania w PLN
Okres realizacji projektu
Efekty rzeczowe realizacji projektu
1
Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskiej 2004-2006", działanie 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego
 
Adapatacja istniejącego budynku szkoły podstawowej na cele kulturalno-społeczne wsi Niezdrowice
1.347.732,83
450.000,00
08.12.2005-07.12.2006
Zaadaptowany budynek po byłej szkole podstawowej na cele społeczno-kulturalne wsi Niezdrowice
 
 
RAZEM
1 347 732,83
450 000,00
 
 


 

Podmiot udostępniający: UM Ujazd
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Piotr Magdziak
Data wytworzenia: 2010-03-16