Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Lata 2009-2014

Lata 2009-2014

Projekty realizowane przez Gminę Ujazd w latach 2009-2014 dofinansowane przez UE z Programów: PROW 2007-2013, RPO 2007-2013

Lp

Nazwa projektu

Wartość projektu

Wartość  dofinansowania

Program

Działanie

1

Budowa kanalizacji sanitarnej i wymiany sieci wodociągowej dla wsi Klucz, Olszowa wraz z osiedlem mieszkaniowym Księży Las i SAG Olszowa

7 948 127,11

5 856 614,53

RPO WO

4.1 Infrastruktura wodno –ściekowa i gospodarka odpadami

2

Uzbrojenie terenu Strefy Aktywności Gospodarczej SAG Olszowa w infrastrukturę drogową

8 051 262,17

6 843 572,84

RPO WO

3.1 Infrastruktura drogowa

3

”Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe”

1 530 735,00

1 301 124.75

RPO WO

4.1 Infrastruktura wodno –ściekowa i gospodarka odpadami

4

„Modernizacja boiska sportowego w Ujeździe wraz z rozbudową zaplecza socjalnego  i infrastruktury towarzyszącej w Ujeździe

3 582 300,82

2 359 558,57

RPO  WO

1.4. Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjno-sportowej

5

Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie gminy Ujazd – odnawialne źródła energii

3 767 418,21

2 976 260,38

RPO WO

4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii

6

Utworzenie Ujazdowskiego inkubatora przedsiębiorczości

2 200 109.8

1770 437.69

RPO WO

1.1 Rozwój przedsiębiorczości

7

Budowa kanalizacji sanitarnej  dla wsi Sieroniowice oraz kanalizacji sanitarnej i  wodociągu dla  SAG Sieroniowice

3 708 941,52

1 349 773,00

PROW

Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

8

„Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Buczki, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla części miejscowości : Zimna Wódka , Ujazd- Piaski oraz budowa wodociągu dla części miejscowości Klucz i Grzeboszowice

3 044 832,31

1 110 229,00

PROW

Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

9

Adaptacja i przebudowa zabytkowego spichlerza w Ujeździe na targowisko miejskie

1 867 630,46

998 895,00

PROW

Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

10

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz z rozbudową zaplecza sportowo-rekreacyjnego w  m. Sieroniowice

883 672,98

500 000,00

PROW

Odnowa wsi

11

Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Domu Spotkań wraz z zagospodarowaniem we wsi Zimna Wódka

541 590,80

317 255,00

PROW

Odnowa wsi

12

Przebudowa poddasza budynku remizy strażackiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele społeczno – kulturalne wsi oraz budowa wiaty – Stary Ujazd

543 495,40

319 515,00

PROW

Odnowa wsi

13

Przebudowa budynku straży pożarnej na świetlicę wiejską wraz z zapleczem kuchennym oraz zagospodarowaniem ternu wokół budynku w miejscowości Klucz

524  083,45 

 257 815,00

PROW

Odnowa wsi

14

Zabudowa pomp ciepła typu powietrze woda oraz budowa boiska do siatkówki plażowej

316 013,47

197 195,00

PROW

Program LEADER działanie Odnowa wsi 

15

Zagospodarowanie w centrum wsi Olszowa miejsca do wypoczynku przy istniejącej międzynarodowej ścieżce rowerowej Nr 16 – plac zabaw

28 295,14

16 796,85

PROW

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Małe projekty

16

Rozbudowa infrastruktury turystycznej  i rekreacyjnej w centrum wsi Niezdrowice przy istniejącej międzynarodowej ścieżce rowerowej Nr 16 – plac zabaw

27 481,55

16 471,00

PROW

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Małe projekty

17

Zagospodarowanie miejsc wypoczynku w miejscowości Ujazd" – plac zabaw

34 756,97

19 857,00

PROW

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Małe projekty

18

Zagospodarowanie miejsca wypoczynku w miejscowości Nogowczyce" – plac zabaw

30 930,36

17 959,00

PROW

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Małe projekty

19

Budowa wiaty miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Nogowczyce wraz z przyłączem energetycznym 

85 247,62

25 000,00

PROW

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Małe projekty

20

Rozszerzenie oferty rekreacyjno-sportowej w  Ujeździe – siłowania na świeżym powietrzu

30 065,40

24 052,32

PROW

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Małe projekty

21

Zapewnienie aktywnej formy spędzenia czasu wolnego mieszkańcom  Ujazdu- doposażenie boiska

27 406,45

21 925,16

PROW

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Małe projekty

 

RAZEM:

38 774 396,99

26.300.307,09

 

 


 

 

 

Podmiot udostępniający: UM Ujazd
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Piotr Magdziak
Data wytworzenia: 2010-03-16